Moret Art Consultores
Tasadores de arte e antigüidades

Primeira consultora especializada en arte con sede en Galicia. O noso proxecto empresarial nace en 2007 capitalizando o coñecemento de tres xeracións no mundo do coleccionismo cun único obxectivo: Poñer a disposición de coleccionistas e institucións públicas ou privadas un modelo de xestión profesionalizado baseado en tres alicerces fundamentais:

Análise de parámetros críticos (vertente artística, aspectos conservativos, valoración económica, análise de riscos e cuestións xurídicas). Para iso, a nosa metodoloxía baséase no seguimento dos principais procedementos desenvolvidos a nivel internacional para o mercado da arte en termos de xestión, e en concreto para as valoracións económicas dos Uniform standars for art appriasing desenvolvidos pola Appraisers Association of America.

Tecnoloxía. Deseño e implementación de ferramentas que permiten unha xestión profesionalizada, rápida e sinxela de toda a información relevante. Os nosos desenvolvementos adáptanse á casuística específica de cada colección.

Profundo coñecemento do mercado, a nivel nacional, cun foco específico no mercado galego.