• SUMERGIDA EN MI

    TOYA GARCÍA SENRA

    Nesta quinta mostra de García Senra en Moret Art que leva por título “Sumergida en mi”, a artista revélanos unha parte do seu universo interior a través dun conxunto de paisaxes silentes nos que poderemos acompañar aos seus protagonistas penetrándonos en embarcadoiros, navegando, ou camiñando en campos de golf. Trátase dunha serie de escenas que destacan pola atmosfera intimista, a economía de medios, e a serenidade que transmiten. Como contrapunto, o outro eixo deste proxecto expositivo vertébrano unha serie de bodegóns minimalistas de cores máis vibrantes nos que a fauna mariña domina as composicións. “Atopámonos #ante un dos proxectos máis persoais de Toya García Senra , unha desas mostras nas que no relato que se presenta ten máis peso o que non é evidente que o que se nos mostra de modo aberto. É unha mostra na que o espectador ten que continuar as historias que palpitan o as obras”. – manifesta Nuria Blanco directora da sala.

    Desde o punto de vista formal o equilibrio compositivo, e a harmonía cromática, son as notas predominantes deste persoal proxecto no que unha vez máis os acabados resinados, marca de identidade da artista, achegan un efecto brillante e acristalado e resultan toda unha demostración de virtuosismo técnico e que poñen de manifesto a solidez do seu universo creativo e a madurez artística da pintora.

    do ao

Moret Art Consultores
Tasadores de arte e antigüidades

Primeira consultora especializada en arte con sede en Galicia. O noso proxecto empresarial nace en 2007 capitalizando o coñecemento de tres xeracións no mundo do coleccionismo cun único obxectivo: Poñer a disposición de coleccionistas e institucións públicas ou privadas un modelo de xestión profesionalizado baseado en tres alicerces fundamentais:

Análise de parámetros críticos (vertente artística, aspectos conservativos, valoración económica, análise de riscos e cuestións xurídicas). Para iso, a nosa metodoloxía baséase no seguimento dos principais procedementos desenvolvidos a nivel internacional para o mercado da arte en termos de xestión, e en concreto para as valoracións económicas dos Uniform standars for art appriasing desenvolvidos pola Appraisers Association of America.

Tecnoloxía. Deseño e implementación de ferramentas que permiten unha xestión profesionalizada, rápida e sinxela de toda a información relevante. Os nosos desenvolvementos adáptanse á casuística específica de cada colección.

Profundo coñecemento do mercado, a nivel nacional, cun foco específico no mercado galego.